01-04-2008: Dit was dus 1 april-grap !

Den Haag, 25 maart 2008

Van onze financiele correspondent

Aangemoedigd en gestimuleerd door de succesvolle aanpak van geheime bankrekeningen van Nederlandse en Belgische spaarders in ondermeer Liechtenstein en Luxemburg gaat de Nederlandse fiscus, in samenwerking met de Belgische, binnenkort een nieuw high tech wapen inzetten dat contant geld moet gaan opsporen. Dus naast heimelijke spaarrekeningen moeten nu ook het huisspaarvarken, de 'ouwe sok' en 'piano' eraan geloven. Dhr. Rudolfsen, afdeling 'Unaccounted Cash Money' (UCM) van de nieuwe speciaal voor dit doel opgerichte BENEFOD (Belgisch Nederlandse Fiscale Opsporings Dienst , niet te verwarren met de FIOD), aan het woord: "Wij weten hoeveel geld er in omloop is en op o.a spaarrekeningen geparkeerd staat en hieruit kunnen we een globale schatting maken van contant geld dat nog bij de mensen thuis moet liggen. Hoewel deze contanten natuurlijk geen rente opbrengen willen we dit toch graag in kaart brengen. Onopvallende auto's uitgerust met speciale geavanceerde radarscanapparatuur en GPS (Global Positioning Satellite) gaan met ingang van volgende week dinsdag de wijken inrijden in ondermeer Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Enschede, Apeldoorn, Gouda, Maastricht, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Delft, Groningen en Delfzijl. Voor Belgie zijn dit Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Brugge. Ook andere steden kunnen overigens een onaangekondigd bezoek verwachten. Later dit jaar zal dat nog uitgebreid worden zodat tegen 2010 elk huis in iedere stad, dorp en gehucht in Nederland en Belgie een of meerdere keren is gescand in deze voortdurende operatie. Tegelijkertijd zal deze apparatuur ook worden ingezet bij routinecontroles van de verkeerspolitie langs belangrijke verkeersaders. Aangezien er bij verkeerscontroles steeds vaker op grote bedragen contant geld wordt gestuit is de verwachting dat dit uiteindelijk tot de standaarduitrusting van alle politiecorpsen gaat behoren om op een efficiente manier naar contanten te speuren."

Veel mensen zijn zich er waarschijnlijk niet van bewust dat in de bankbiljetten van 20 dollar/ 50 euro en hoger een miniscule RFID (Radio Frequency Identification) chip zit die ieder een uniek nummer hebben en informatie bevat over de waarde van het biljet, datum van uitgifte en registratienummer.Miniscule RFID chip zoals o.a gebruikt in biljetten Aangezien de elektromagnetische straling van de radar in het Gigahertz gebied dwars door muren heengaat hoeft de fiscus zelf niet een huis binnen te gaan maar kan vanaf de straatkant met een druk op de knop de totale waarde van de eventueel in huis aanwezige bankbiljetten van 50 euro en hoger op een display zichtbaar worden gemaakt. De radargolven activeren namenlijk de chip(s) waarop deze een signaal terugzendt dat door de uiterst gevoelige ontvangstapparatuur kan worden opgepikt. Om geen interferentie van RFID signalen van aangrenzende woningen te krijgen en precies te richten wordt gebruik gemaakt van een speciale door de NASA ontwikkelde parabolische schotelantenne. Worden er bedragen boven de 500 euro geconstateerd dan zal ter plaatse verbinding worden gemaakt met een databank en zal gecheckt worden of een en ander wel klopt met (recente) belastingsaangiften en andere ondertekende formulieren. Indien er onrechtmatig geld wordt aangetroffen zal dit worden geconfisceerd en volgt een fikse boete. Inmiddels hebben ook de diverse uitkeringsinstanties positief en enthusiast op de plannen van de fiscus gereageerd omdat ze de contanten van hun clienten nog niet volledig in kaart hebben kunnen brengen. Ze zijn dan ook zeer geinteresseerd in de voortgang van deze operatie en zijn reeds gekoppeld met de databank van de BENEFOD.

Dhr. Rudolfsen vertelt verder over dit prestigieuze project dat in samenwerking met 'Google stratenplan' wordt uitgevoerd en heel toepasselijk de naam 'CASHHUNT' heeft gekregen: "De totale kosten van dit project worden op ca. 20 miljoen euro beraamd. We hebben inmiddels een wagenpark van 200 auto's volledig uitgerust met deze apparatuur. 550 man personeel, o.a chauffeurs en speciaal getrainde 'scanneroperators' zal zich hiermee fulltime gaan bezighouden. Deze geavanceerde technologie is in de V.S na 11 september ontwikkeld in de strijd tegen het terrorisme en het witwassen van geld en is daar inmiddels met succes toegepast. Wij verwachten dat we de kosten er binnen een jaar al uit hebben aangezien we hebben becijferd dat er nog tussen de 2 a 2,5 miljard aan eurobankbiljetten bij de mensen thuis moet liggen. Bankbiljetten onder de 50 euro worden vooralsnog met rust gelaten, evenals het muntgeld. Vanwege de oneerlijkheid van mensen moeten wij helaas tot deze drastische maatregelen overgaan. Ik roep dan iedereen in Nederland en Belgie dringend op om, indien dit nog niet gebeurd is, contanten boven de 500 euro alsnog zo spoedig mogelijk aan te melden bij uw plaatselijk belastingskantoor. Indien u het aangiftebelastingformulier nog niet verstuurd heeft kunt u dit alsnog opgeven. Nederlandse belastingsplichtigen hebben hier nog precies een week de tijd voor. Hiermee voorkomt u een een flinke boete en een eventuele gevangenisstraf. '', aldus een enthusiast ogende heer Rudolfsen.

Diverse privacy organisaties in Nederland en Belgie zijn echter minder enthusiast. Een woordvoerder van 'Privacy Watchdog Benelux' verklaart: "We zullen ons met alle mogelijk juridische middelen tegen deze ongehoorde en grove schending van onze privacy verzetten."

En hoe kunnen mensen zich fysiek tegen deze privacyschending wapenen ? Om deze vraag te beantwoorden breng ik een bezoek aan Ir. Tim Bakkers, hoofd RFID research aan de Technische Universiteit Delft (TUD). Ik ontmoet hem in zijn indrukwekkende lab op de achtste verdieping. Tim Bakkers: ''Ik kan natuurlijk uit hoofde van mijn functie geen burgelijke ongehoorzaamheid aanmoedigen maar uit puur wetenschappelijke overwegingen wil ik u een demonstratie geven hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Geexplodeerde RFID chipLaat ik allereerst aantonen dat er inderdaad een RFID chip in de bankbiljetten vanaf 50 euro zit. Deze is echter met het blote oog niet te zien. Ik haal hier nu een kleine 0,5 Watt handscanner over dit 100 euro biljet. Het signaal van de scanner activeert de RFID chip en het bedrag is direct af te lezen op het display, in dit geval dus 100 euro. Vervolgens leg ik er een biljet van 50 euro bovenop en er verschijnt 150 euro op het display. Het is dezelfde techniek die gebruikt wordt bij hypermodere supermarkten waarbij de met RFID voorziene produkten bij de kassa gescand en het totaal bedrag automatisch opgeteld wordt. Er komt geen cassiere meer aan te pas. winkelwagen met RFID scannerMensen die overigens niet in het bezit zijn van een RFID scanner kunnen de aanwezigheid van een RFID chip aantonen door het biljet ca. 20 seconden in de magnetron te leggen. Als onderdeel van een weddenschap met mijn skeptische Amerikaanse collega heb ik dit uitgeprobeerd op twee van zijn 20 dollar biljetten. Aangezien het biljet ongeldig wordt na te zijn blootgesteld aan microgolven doet u dit thuis op eigen risico. Ten gevolge van deze straling explodeert namenlijk de chip. De TUD is overigens niet verantwoordelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Nu laat ik u zien dat het signaal van de handscanner (en dus ook van de BENEFOD radar die overigens een veel groter vermogen en dus bereik heeft) kan worden tegengehouden door de biljetten te omwikkelen met gewone aluminium huishoudfolie, net zoals je dat bijv. doet met een paar boterhammen. Het is het aloude principe van 'elektrostatische afscherming'. Dit principe wordt in de elektronica veelvuldig toegepast om componenten of gedeelten van schakelingen te vrijwaren voor elektrische velden van buitenaf. Let wel, RFID gechipte bankbiljetten die in kluizen liggen zijn niet voldoende afgeschermd omdat gehard staal, waarvan alle kluizen zijn gemaakt, veel minder goede elektrostatische eigenschappen heeft dan bijv. aluminum en koper. Ik druk nu vervolgens op de knop en het display geeft een zero uitlezing. De scanner ontvangt dus geen signaal van de chip. De chip (en dus ook het bankbiljet) is als het ware 'onzichtbaar'.

Voor de meeste omstandigheden/woningen zal deze methode afdoende zijn maar als je het helemaal safe wil spelen en geen enkel risico wilt lopen zou je eigenlijk alle muren met aluminiumfolie moeten beplakken. Zorg wel voor een goed geleidende verbinding tussen de muren. Dit doe je bijv. door bij de hoekpunten en de overlappende stroken folie goed op elkaar te drukken. Je creeert dus als het ware een extra grote 'kooi van Faraday' waardoor je elke elektromagnetische straling tegenhoudt, inclusief die van de BENEFOD scanners. Spaarders die hun varken met eurobankbiljetten niet voortijdig willen opensnijden kunnen het geheel een paar maal in aluminium folie wikkelen waardoor het volledig beschermd wordt tegen operatie 'CASHHUNT'. De fiscus heeft dus het nakijken. Ik ga dat nu demonstreren met dit plastic spaarvarken dat ik tijdelijk van mijn dochtertje heb geleend. Folie erom heen wikkelen en ook nu ziet u weer dat de scanner een zero uitlezing aangeeft. Haal ik de aluminium folie er van af en activeer de scanner dan geeft het display 200 euro aan, op dit moment de totale inhoud aan biljetten vanaf 50 euro, kleinere biljetten en muntgeld dus even niet meegerekend. Dit moet u dus doen met alle spaarvarkens, behalve degenen die van aluminium zijn gemaakt.


Nog onder de indruk van deze demonstratie verlaat ik het hoge gebouw Elektrotechniek aan de Mekelweg en rij terug naar de redactie in Den Haag en schaf onderweg voor de zekerheid toch maar een paar rollen zilverpapier aan. Het moge duidelijk zijn dat het laatste woord hierover nog niet gesproken is.

Related: Banden lekgestoken van auto's BENEFODTerug naar EIW ACTUEEL