Waarschuwing: 666 komt eraan !
door Terry Watkins


"En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig."
Openbaring 13:16-18


HOE DICHTBIJ IS NU OPENBARING 13?

Omni magazine, Juni 1991, (p.59) kwam met deze verrassende verklaring,"CONTANT GELD EN CREDITKAARTEN ZULLEN SPOEDIG VEROUDERD ZIJN." InformationWeek,11 Okt. 1993, bazuinde met veel tam tam op zijn omslag, De cashloze maatschappij, het staat in de kaarten. Het artikel verklaarde zelfverzekerd, (p.4) " Ik wed op je laatste cent:"de Verenigde Staten WORDT EEN CASHLOZE MAATSCHAPPIJ..."

De snelst groeiende voortgang in de financiële wereld is die van de "smart cards". Smart cards, welke op gewone creditkaarten lijken, bevatten kleine computerchips die in staat zijn om gegevens op te slaan, zoals bankrekeningen, medische informatie, enz. Reeds veel gebruikt in Japan en Europa, volgens InformationWeek,(p.4) "TEGEN HET VOLGENDE JAAR, zullen kaarten worden gebruikt om gezondheidszorg en verzekeringen te betalen, overheidsuitkeringen te ontvangen en artikelen te kopen uit automaten . . ."

Newsweek
magazine, 31 Juli, 1989, (p.54) zei over smart cards, "Zou het oude science-fiction idee van EEN CASHLOZE MAATSCHAPPIJ WEL EENS EEN REALITEIT KUNNEN MAKEN."

Een test programma wordt inmiddels uitgevoerd in het trainingskamp van het korps der mariniers op Parris Island in South Carolina.Volgens Newsweek,"Aan het einde van de maand ontvangen de recruiten smart cards in plaats van contant geld. Wanneer een marinier een betaling doet op de basis, steekt hij de kaart in een kleine terminal en het bedrag wordt automatisch van zijn salaris afgetrokken." Newsweek zegt, "DE BASIS IS IN FEITE, EEN CASHLOZE ECONOMIE zelfs de telefoons gebruiken smart cards.."

The Birmingham News
, 24 augustus, 1993, (p.1B) verslag over smart cards zegt "Binnenkort zult u deze elektronische cheque gebruiken om levensmiddelen, benzine, belasting, postzegels, snacks te betalen -- in vrijwel elke zaak waar u nu cheques of contant geld gebruikt." Robert Mckinley, directeur van RAM Research Corp. zegt, " U heeft gehoord van de cashloze maatschappij. . . . HET ZOU ER UITEINDELIJK WEL EENS AAN KUNNEN KOMEN.."

Infosecurity News
, Sept/Oct 93 (p.27), schrijft, "Een buitengewone krachtsinspanning is nu onderweg om een INFRASTRUCTUUR AAN TE LEGGEN VOOR HET OP GROTE SCHAAL GEBRUIK van smart cards in elektronische gegevensoverdracht, nationale gezondheidszorginstellingen, financiële transactie systemen en interactieve diensten thuis..."

Testprogramma's, welke gebruik maken van smart cards worden inmiddels uitgevoerd in Minnesota, New Jersey, Iowa, Oklahoma, South Carolina and Dayton, Ohio. En volgens Lawrence Rudmann, USDA Directeur van openbare aangelegenheden "Het is slechts een kwestie van tijd voordat ALLE FEDERALE PROGRAMMA'S er in mee gaan..."

Maar dat is niet alles...

U.S. News and World Report
, vertelde over een angstaanjagende reden voor smart cards "Om individuen nauwlettend in het oog te houden hebben ingenieurs een fraudebestendig NATIONAAL IDENTITEITSBEWIJS bedacht-DE SMART CARD."

EN HOE ZOUDEN ZE DE BAL AAN HET ROLLEN KUNNEN KRIJGEN?

President Clinton heeft meerdere malen op de nationale televisie voor het Amerikaanse volk-- de Nationale Ziekenfonds Kaart ondersteund.. En voor het eerst in de geschiedenis zal iedere man, vrouw, en kind genummerd worden en verplicht worden om een kaart bij zich te hebben. Geen uitzonderingen! Geen excuses! IEDEREEN. In het boek ,Putting People First door President Clinton, het in hoofdlijnen aangeven van de Clinton agenda, staat op pagina 22 te lezen, "ALLE AMERIKANEN zullen 'smart cards' bij zich dragen..."

Een artikel in Investor's Business Daily, (16 Nov., 93, p.1), getiteld, De Duistere kant van de ziekenfondshervormingen, vermeldt, "Verdedigers van het recht op de privacy zijn ook bezorgd dat het ziekenfonds ID uiteindelijk door de overheid gebruikt zal gaan worden voor MEER DAN alleen het vaststellen van ziekenfondsvoorzieningen.."

PC Week
magazine (9 Mei, 1994 p.1) publiceerde een artikel getiteld, "PTT, IRS ontwikkelen nationale identiteitsbewijzen;Clinton zou zijn fiat kunnen geven". Het artikel vermeldde "De regering Clinton werkt aan een identiteitsbewijs dat elke Amerikaan nodig zal hebben om gegevens uit te wisselen met elke FEDERALE OVERHEID...Welingelichte regeringsbronnen zeiden dat president Clinton ook overweegt om een paar uitvoerende maatregelen te tekenen die voorzien in de koppeling van individuele bankrekeningen en federale bestanden aan een overheids identiteitsbewijs...De PTT is voorbereid om meer dan 100 miljoen van de kaarten in de zakken van de burgers te krijgen binnen een paar maanden na de goedkeuring van de regering, WELK OP ELK MOMENT KAN KOMEN. . ."

Een sinister plan wordt zorgvuldig uitgevoerd door een onzichtbare, maar zeer reële hand!

De voornaamste zorg van de smart card is de beveiliging. Fraude met credit kaarten kost 1 miljard dollar per jaar! En als u denkt dat we een probleem hebben met credit kaart fraude -- Wat denkt u dat er zal gebeuren als u "financiële - gezondheidszorg-identificatie-alles in één-smart-card" wordt gestolen! Een achtergrond artikel in InformationWeek (p.36), stelt de " gulden vraag ", "Wat als een dief uw kaart gapt?". Infosecurity (p.28) vraagt zich ook af, "De standaard vraag is: 'Wat gebeurt er als een gebruiker zijn of haar smart card vergeet.?'".

Het antwoord ligt voor de hand . . .

Het zal -- PERMANENT AAN EEN INDIVIDU MOETEN WORDEN VERBONDEN!
Automatic I.D. News
, Maart 1992(p.E40), zegt, "AUTOMATISCHE IDENTIFICATIE speelt een belangrijke rol in de verrijzende cashloze maatschappij." Automatic I.D. News, Sept. 1990 (p.37), zegt, "Het snelst groeiende segment in de toegangsmarkt, is die van biometrische sensoren. Deze apparaten identificeren de mensen aan de hand van hun vingerafdrukken, retina patronen, en andere OP HET LICHAAM GEBASEERDE methoden . . ."

Inmiddels is het in Spanje voor katten en honden wettelijk verplicht om onderhuidse microchipimplantaten te hebben. Het systeem wordt ook gebruikt in Nederland, Noorwegen, Portugal, Groot Brittannia , Belgie, Ierland, New York City en Californie. En om ontvoering van kinderen tegen te gaan, wordt overwogen om het te gebruiken voor identificatie van KINDEREN.

LAAT ER GEEN TWIJFEL OVER BESTAAN - 666 KOMT ERAAN

In 1991, Terwijl de aandacht van Amerika in beslag werd genomen door de Golfoorlog crisis werd er door het Witte Huis "stilzwijgend" een weinig bekend wetsontwerp aangenomen, genaamd (FTS 2000). Het Federale Telecommunicatie Systeem 2000( FTS 2000)."Met een bedrag van 25 miljard dollar is dit het kostbaarste wetsontwerp uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. FTS2000 vereist dat wettelijk alle computers en telefoonlijnen verbonden worden via een high tech computernetwerk. Volgens een gepubliceerde studie van FTS2000 door Craig Hulet, van KC & Associate."Het systeem is HEEL ECHT;..HET IS DUIDELIJK dat als het eenmaal op zijn plaats staat niemand kan kopen of verkopen zonder min of meer deel uit te maken van het systeem."Openbaring 13:17! Waar denkt u dat president Clinton naar verwees in zijn State of the Union toespraak op 25 januari. 1994, toen hij zei."...we moeten ook met de privé sector samenwerken om elk klaslokaal, elke kliniek, elke bibliotheek, elk ziekenhuis in Amerika te verbinden met een NATIONALE INFORMATIE SUPER SNELWEG tegen het jaar 2000."

Hoe serieus zijn ze? In het boek,Creating a Government that Works Better & Costs Less door vice president Al Gore. Vice President Gore, (p.114), doet een pleidooi voor ". . . de snelle ontwikkeling van een omvangrijk nationaal systeem om overheidsdiensten ELEKTRONISCH te leveren. . .,het ontwikkelen van een uitvoeringsplan voor de overdracht van elektronische diensten tegen maart 1994."Volgens Gore is dit proces al aardig onderweg(p.114), "Er zijn testplaatsen in Iowa, Minnesota, New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Texas, and Wyoming."

In 1974, begon een vreemd nieuw merkteken op producten te verschijnen. Tot op vandaag is vrijwel elk product gemerkt met de bekende UPC streepjescod. En er zijn 3 cijfers op elke UPC streepjescode aangebracht.

Wat zijn de drie verborgen cijfers?

U raadde het! 666!

Alle merken,of streepjes zijn verwant met cijfers aan de onderzijde, behalve de streepjes aan het begin, midden en eind. Merk op dat de streepjes voor het cijfer "6" "||" zijn En deze streepjes zijn dezelfde streepjes als aan het begin, midden en eind!

Hier zijn de andere cijfers verwijderd.
Het getal "666"is verborgen in elke UPC bar code!
(Als u het niet gelooft pakt een streepjescode erbij en kijkt uzelf !.)


Iets anders mysterieus is verschenen. In de laatste paar jaren zijn sommige UPC streepjescodes verschenen met vierkantjes onder de streepjescode. Naast de vierkantjes staan twee letters, de letter -F en de Letter H ! Volgens onderzoekers staan ze voor forehead (voorhoofd) en hand (hand). En de koper moet het vereiste merkteken in zijn of haar voorhoofd of rechterhand hebben voordat men kan kopen!

U zegt, het zal nooit gebeuren! SOMMIGE ZIJN INMIDDELS UITGEBRACHT

Streepjescodes, zoals deze, zijn inmiddels verschenen in sommige winkels in het Midden-Westen. Volgens onderzoekers: staat de F voor FOREHEAD(VOORHOOFD), en de H- staat voor HAND(HAND)! En volgens onderzoekers moet de koper een merkteken hebben in zijn of haar voorhoofd of rechterhand voordat men kan kopen !


Één partij die zich snel beweegt in de richting van identificatie door middel van streepjescodes is de Federale overheid. Automatic I.D. News, April 1991, zegt, (p.46) "Alles dat door het militaire leger wordt gebruikt, is of zal worden gemerkt met een streepjescode. . . ZELFS TOT OP INDIVIDUELE SOLDATEN...IEDEREEN KRIJGT EEN STREEPJESCODE."

Tenminste 15 middelbare scholen in New York City nemen deel aan een testprogramma wat gebruikt maakt van identificatie door middel van streepjescode en scanners. Om "de scholieren nauwkeurig in het oog te houden"

Esquire
magazine van Maart 1990, (p.89) stelde de voor de hand liggende vraag,". . .zullen we uiteindelijk allemaal bestempeld worden."

In 1935 werd het sociale zekerheidsprogramma tot wet verheven als een eenvoudige pensioenregeling om gefinancieërd te worden door bijdragen van mensen op de loonlijst. Maar in 1974 stemde het financiële comitee van de senaat voor het uitgeven van een sociaal zekerheidsbewijs aan ieder kind dat naar groep één gaat. Time magazine van 13 Maart, 1972, commentaar gevende op deze actie zei (p.16) "Een dergelijk systeem zou de overheid verder in staat stellen om informatie over burgers te vergaren EN HET OP TE SLAAN IN EEN CENTRALE COMPUTER ONDER ÉÉN ENKEL IDENTIFICATIE NUMMER." Toen werd in 1989 een wet aangenomen dat elk kind, boven de 2 jaar, een fiscaal nummer moet hebben om voor belasting teruggave in aanmerking te komen. Nu wordt een programma uitgevoerd dat, wanneer de baby is geboren, het ziekenhuis automatisch een fiscaal nummer aanvraagt ! De naam van het programma -- ENUMERATION AT BIRTH ! To enumerate betekent "HET TOEKENNEN VAN EEN NUMMER"

De regering stelt een UNIVERSEEL IDENTIFICATIE NUMMER IN !

Een verbazingwekkende vervulling van profetie vindt op dit  moment plaats met de komst van de Europese Gemeenschap. Volgens bijbelkenners is deze ongelooflijke politieke - economische ontwikkeling niets minder dan de herleving van het eens grote Romeinse rijk, geprofeteerd door Daniël. De bijbel leert dat de antichrist dit uit 10 landen bestaande herstelde Romeinse rijk zal gaan aanvoeren. En op 1 januari 1993 begon dit herstelde Romeinse rijk officieël genaamd, de Verenigde Staten van Europa. De Wichita Eagle beschreef zijn angstwekkende geboorte "...Sinds de val van het Romeinse rijk is er de droom van een verenigd Europa geweest. We zien een...GLOED NIEUW ROMEINS RIJK GERECONSTRUEERD WORDEN."

De bijbel verwijst ook naar het herstelde Romeinse rijk als Babylon. Babylon begint in Genesis hoofdstuk 11, toen Nimrod de hemel probeerde te bereiken en een wereldregering instelde met de toren van Babel, welke God verwoestte. De officiële poster voor de Verenigde Staten van Europa is verbazingwekkend ! Geloof het of niet maar het beeldt de Verenigde Staten van Europa af als de toren van Babel met 12 sterren welke de huidige 12 landen van de Verenigde Staten van Europa vertegenwoordigen, en alsof dat nog niet genoeg is, de 12 sterren zijn geen gewone sterren -- MAAR OMGEKEERDE PENTAGRAMMEN (wat het universele symbool van satanisme is, te zien op de omslag van DE SATANISCHE BIJBEL ! )

Hoe dicht zitten we bij 666?

Lees het volgende !

Standardization News, February, 1991, schreef over enige ongelooflijke ontwikkelingen. De Europese Gemeenschap heeft besloten om een identificatie merkteken te gaan aanwenden. Pagina 30 van het verslag laat zien, ". . . MEN KAN EEN PRODUCT NIET VERHANDELEN OF VERKOPEN TENZIJ HET IS VOORZIEN VAN HET EC MERKTEKEN."Openbaring 13:17 leest bijna identiek, "En dat niemand kan kopen of verkopen,dan wie het merkteken . . ."

De bijbel voorspelde deze gebeurtenissen 2000 jaar geleden en ze worden tot op het kleinste detail vervuld.!

De bijbel profeteert over een gebeurtenis vóór de Grote Verdrukking, genaamd de Opname(van de Gemeente) Wanneer de Here Jezus Christus alle waarlijk geredde mensen zal wegrukken of opnemen.(1 Thess.4,1 Cor.15). Zeer spoedig zullen op een dag of een nacht miljoenen over de hele aardbodem plotseling verdwijnen. Geliefden, vrienden, kinderen, echtgeno(o)ten, buren zullen plotseling verdwijnen.Chaos en angst zullen de straten teisteren.

En zoveel als u het niet zou willen geloven en negeren

HET ZAL GEBEUREN!
EN HET ZAL SPOEDIG GEBEUREN!

Om te denken dat wat er wereldwijd gebeurt op toeval berust of per ongeluk gaat is eenvoudigweg onmogelijk !


Om een beeld te krijgen hoe dicht we bij de Opname zijn, 666 - Het merkteken van het beest wordt zelfs niet geïnitialiseerd TOT HET MIDDEN VAN DE GROTE VERDRUKKING.

EN TOCH ZIJN WE ER BIJNA !

BENT U KLAAR VOOR DE OPNAME?

Het uur is zeer nabij ! Bent u ooit echt gered? Vriend, u zult de opname niet willen missen ! De tijd van de Grote Verdrukking zal ieder voorstellingsvermogen te boven gaan. De hele wereld zal door SATAN ZELF worden beheerst !

EN HET ZAL ZEER, ZEER SPOEDIG GEBEUREN !

Billy Graham, in zijn boek , Storm Warning, (p.66) geeft deze waarschuwing, "Er hangt iets onheilspellends in de lucht en ik ben geïntrigeerd door zowel de VERSCHRIKKING EN HOOP op wat er in het vooruitzicht ligt."

Vriend, loop de opname niet mis ! Openbaring 9:6 beschrijft de verschrikking, "En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg."

Vriend, als u nog niet gered bent, wacht dan geen minuut langer !


VRIEND, U KUNT OP DIT MOMENT GERED WORDEN !


Het is simpel om gered te worden.

Bidt gewoon dit eenvoudige gebed, en meen het met heel uw hart. Here Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben, en tenzij U mij redt ben ik voor eeuwig verloren. Ik dank U dat U voor mij gestorven bent op Gogoltha. Ik kom nu tot U, naar mijn beste weten, en vraag U mij te redden. Ik ontvang U nu als mijn Redder. In de naam van Jezus Christus, Amen


Copyright © 1995 Dial-the-Truth Ministries

met dank aan Terry Watkins van: Dial the truth Ministeries URL http://www.av1611.org/index.html

.


Voor het oorspronkelijke (engelstalige) artikel klik hier En voor "Dial-The-Truth Ministeries" klik hier